XAI SENCER

Canal de xai de ramat que té una edat d'entre quatre mesos i un any.

XAI TALLAT BRASA

Canal de xai de ramat que té una edat d'entre quatre mesos i un any. Tallat per la brasa

ESPATLLA DE XAI

Extremitat davantera del xai.

ESPATLLA DE XAI TALLADA BRASA

Extremitat davantera del xai, tallada a palpissos per la brasa.

ESPATLLA DE XAI MARCADA FORN

Extremitat davantera del xai marcada per al forn.

CUIXA DE XAI

Extremitat anterior del xai.

CUIXA DE XAI TALLADA BRASA

Extremitat anterior del xai, tallada a palpissos per la brasa.

CUIXA DE XAI MARCADA FORN

Extremitat anterior del xai marcada per el forn

CARRAT DE XAI

Peça provinent del llom del xai, que conte les costelles.

COSTELLES DE XAI

Carrat de xai tallat a barnilles.

CABRIT SENCER

Canal de cabra que no ha arribat als 4 mesos d'edat.