CAP DE MORT DE VEDELLA FEMELLA

Peça procedent de l’especejament de la bola del vacu. Femella.

CAP DE MORT DE VEDELLA TALLAT

Peça procedent de l’especejament de la bola del vacu. Femella tallada segons petició del client.

CULATA DE CUIXA DE VEDELLA

Peça provinent de la part posterior, el punt més alt de la cama.

CULATA D'ESPATLLA DE VEDELLA FEMELLA

Peça de la part superior de l’extremitat de davant.

CRUSTÓ DE VEDELLA FEMELLA

Peça de la part interior de la cuixa.

TAPA PLANA DE VEDELLA FEMELLA

Peça que es troba situat al quart del darrere, entre el cap de mort i el crostó.

CONILL DE CUIXA DE VEDELLA

Peça que es troba situada a la zona baixa de la cuixa de la vedella.

JARRET DE VEDELLA

Peça que es troba situada a la zona baixa de l’espatlla de la vedella.

LLATA DE VEDELLA

Peça que es troba situada a la zona alta de l’espatlla de la vedella.

LLATA DE VEDELLA TALLADA

Peça que es troba situada a la zona alta de l’espatlla de la vedella. Tallada segons petició del client.

LLATA DE VEDELLA LLIGADA

Peça que es troba situada a la zona alta de l’espatlla de la vedella. Lligada per rostir.

RODÓ D'ESPATLLA DE VEDELLA

Peça que es troba situada a la part lateral superior de l’extremitat de davant.